R5 BEL-MONS le MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
    Course Distance  Heure Partants  Paris
1 PRIX WWW.EUROTIERCE.BE 2300 18h30 14
4500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
2 PRIX ZETURF 2300 19h00 14
5000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
3 PRIX LA CAPELLE -PREMIUM 2300 19h30 16
3000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
4 PRIX ABBEVILLE -PREMIUM 2300 20h02 11
3000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
5 PRIX SAINT OMER -ONLINE 2300 20h34 10
3500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
6 PRIX AMIENS -ONLINE 2300 21h00 13
2500 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
7 PRIX LE CROISE LAROCHE -ONLINE 2840 21h30 9
2500 Euros - Attelé - 2840 mètres - Départ à l'autostart
3 PRIX LA CAPELLE -PREMIUM : 3000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  DIST. GAINS  MUSIQUE  COTE
1 OCARDO M H 5 VAN HAUWERMEIREN S. VAN DE WALLE Martine 2300 1624 3a 5a 2a 7a Da Da 4a (22) Da 3a Da 7a 5a 80.0/1
2 PENELOPE HASSELT F 4 HUYGENS MLLE H. WITTE HUYGENS-DE Ingeborg 2300 2275 2a 5a 7a Da Da Da Da 3a 3a 3a Aa 1a 7.2/1
3 ORPHELINE R F 5 POELS K. RIEBBELS Eline 2300 1962 6a 8a 0a 0a 2a 2a 4a 3a 5a 3a 3a 4a 20.0/1
4 INES DU MERISIER F 5 WILLEMS G. GODERIS joseph 2300 2344 5a 7a 0a 0a Da 8a 8a 6a Da 8a 7a (22) Da 93.0/1
5 OBANA ST F 5 CANNAERT L. DEVOS Johan 2300 2266 8a 0a Da 3a 3a 2a 6a 3a Da 4a 8a 3a 13.0/1
6 NIC-NAC VRIJTHOUT H 6 VERBEECK J. VOLCKAERTS MARCEL 2300 1765 8a 2a 3a 2a (22) Da 3a 6.4/1
7 NICKLES N DIMES SB F 6 DE GROOTE M. SAX Catriene 2300 2356 2a 4a 3a 4a 6a 5a 7a 6a Da 5a Da 3a 88.0/1
8 LINGOT D'OR KC M 8 ARICKX M. GHEKIERE Filip 2300 2040 1a 7a 3a Da 5a 0a (22) Da 10a Da 3a (21) Da 1a 23.0/1
9 PICO BELLO M 4 NEIRINCK F. CORBANIE Jo 2300 2872 3a 4a 0a 2a 4a 3a 1a 5a 2a (22) 0a 2a 0a 19.0/1
10 NOBLES DE MORGANE F 6 VAN HELLEPUTTE J. VAN HELLEPUTTE (-) jonas 2300 2365 7a 5m 4a 2a 2a Da 4a Da 6a Da Da 7a 95.0/1
11 NAGLO D'HOEVE Dp H 6 LANNOO Lyn. LANNOO Arsene 2300 2751 5a 6a Da 0a 8a 3a 8a 0a Da Da 3a 2a 50.0/1
12 PIETER WILLIAMS M 4 LANNOO C. LANNOO Christ 2300 2520 7a 1a 1a 3a 1a 2a 3a 3a 7a 7a Da (22) 7a 9.5/1
13 PAPILLON EV H 4 CORBANIE Jo CORBANIE Jo 2300 2683 2a 7a 7a Da Da 7a 6a 2a 5a 7a 5a (22) 7a 48.0/1
14 IVOIRE DE DUFFEL H 5 VERLINDEN G. VERLINDEN Geert 2300 2814 Da 4a Da 0a 1a 1a Da 2a 0a 5a 6a (22) 0a 20.0/1
15 NINJO SUPER DC H 6 ENGELEN T. ENGELEN Tom 2300 2818 6a 8a 2a 5a 3a Da 4a 3a 7a Da 3a 3a 70.0/1
16 OH SJ'S LOVER H 5 DEPUYDT Kri. DE SOETE Carine 2300 2640 Aa 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (22) Da 9a Da 2.3/1