R6 JPN-TOKYO CITY KEIBA le MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
    Course Distance  Heure Partants  Paris
1 RACE 1 1600 07h20 14
Plat - 1600m - Classe 3
2 RACE 2 1200 07h55 12
Plat - 1200m - Classe 3
3 RACE 3 1400 08h30 10
Plat - 2 ans - 1400m
4 RACE 4 1200 09h05 6
Plat - 2 ans - 1200m
5 RACE 5 1600 09h40 9
Plat - 1600m - Classe 2
6 RACE 6 1200 10h15 13
Plat - 1200m - Classe 2
7 RACE 7 1600 10h50 11
Plat - 1600m - Classe 1
8 RACE 8 1400 h 10
Plat - Course C1 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Droite
9 RACE 9 1600 h 5
Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt - Corde a Droite
10 RACE 10 1200 h 10
Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
11 RACE 11 1200 h 11
Plat - Course B3 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
12 RACE 12 1000 h 12
Plat - Course B2B3 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Droite
10 RACE 10 : Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  PDS COR  GAINS  MUSIQUE  COTE
1 7 UNA MONTANA ALTA {JPN} M 4 Tsubasa Sasagawa Yoichi Sasaki 56 7 0 2p (23) 2p 1p 1p 1p 2p 1p 3p
2 6 WING WIND {JPN} M 5 Tanaka Kouta Kazuma Hashimoto 53 6 0 2p 4p 2p 4p 1p 3p 4p 8p
3 5 RIKO STEYR {JPN} F 3 Keita Nishi Yuta Ebina 53 5 0 4p 3p (22) 2p
4 8 OSAKI WONDER {JPN} F 3 Kenji Okamura SHIGERU ENDO 53 8 0 3p (23) 8p 10p 7p 3p 3p 4p 7p
5 4 SHARK SHINY {JPN} H 6 Ryo Novata Takatoshi Takaiwa 56 4 0 1p (23) 4p 3p 2p 3p 9p 5p 3p