R6 JPN-TOKYO CITY KEIBA le MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
    Course Distance  Heure Partants  Paris
1 RACE 1 1600 07h20 14
Plat - 1600m - Classe 3
2 RACE 2 1200 07h55 12
Plat - 1200m - Classe 3
3 RACE 3 1400 08h30 10
Plat - 2 ans - 1400m
4 RACE 4 1200 09h05 6
Plat - 2 ans - 1200m
5 RACE 5 1600 09h40 9
Plat - 1600m - Classe 2
6 RACE 6 1200 10h15 13
Plat - 1200m - Classe 2
7 RACE 7 1600 10h50 11
Plat - 1600m - Classe 1
8 RACE 8 1400 h 10
Plat - Course C1 - 3 ans - 1400m - Piste Dirt - Corde a Droite
9 RACE 9 1600 h 5
Plat - 3 ans - 1600m - Piste Dirt - Corde a Droite
10 RACE 10 1200 h 10
Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
11 RACE 11 1200 h 11
Plat - Course B3 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
12 RACE 12 1000 h 12
Plat - Course B2B3 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Droite
6 RACE 6 : Plat - 1200m - Classe 2
NOM EC  S JOCKEY  ENTRAINEUR  PDS COR  GAINS  MUSIQUE  COTE
1 13 BENINO FAIRY {JPN} F 5 Taniuchi Kanta YOSHIHIRO SAWA 51 13 0 6p 10p (23) 14p 9p 11p 8p 1p 5p
2 9 NEO ABBY {JPN} F 5 Ryuji Tatsushiro Shin Tachibana 54 9 0 1p 8p 9p (23) 3p 9p 6p 2p 2p
3 8 CARAMIA {JPN} F 5 Yuki Eriguchi Kiyoaki Takahashi 54 8 0 11p 8p (23) 10p 13p 1p 2p 8p 3p 11p
4 4 NOBLE GLACIER {JPN} F 4 Ryo Novata KENJI SANO 54 4 0 4p (23) 1p 3p 10p 4p 13p
5 7 BRAVE SOUND {JPN} H 6 Sho Yoshii Hiroyuki Matsura 56 7 0 3p 11p 4p 14p 4p 2p 7p (23) 4p 5p